Regulamin turnieju finałowego Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika

 1. W zawodach mogą brać udział dziewczynki rocznika 2003 i młodsze (7 czerwca 2016) i dzieci rocznika 2006 i młodsze (8 czerwca 2016), które zostały zgłoszone przez macierzystą szkołę.
 2. Obowiązkowo drużyna musi zostać przyprowadzona i odprowadzona przez pełnoletniego opiekuna, każdorazowo podczas rozgrywek. Opiekun przed zawodami zobowiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego.
 3. Drużyna liczy maksymalnie 12 zawodników (7 grających + 5 rezerwowych).
 4. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek oraz zgód rodziców na udział w zawodach.
 5. Wszyscy zawodnicy z danej drużyny grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 6. Obowiązują buty na gumowej podeszwie, umożliwiające grę na boisku typu orlik.
 7. Zawody rozgrywane są na boisku typu orlik.
 8. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 4.
 9. W trakcie gry obowiązują przepisy PZPN.
 10. Mecz składa się z dwóch części – każda po 10 minut (przerwa 5 minut).
 11. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe).
 12. Rzuty rożne i autowe wybijane są nogą.
 13. Wznowienie gry od środka boiska, następuje przez podanie piłki do partnera.
 14. Bramkarz wznawia grę w sposób dowolny.
 15. Sędzia może karać zawodników upomnieniami lub karami czasowymi (1,2,3 minuty).
 16. W spotkaniach grupowych gramy systemem każdy z każdym wg klucza: 1-2, 3-4, 3-1, 4-2, 1-4, 2-3 (losowanie nr przed turniejem). Dwa najlepsze zespoły z grupy grają mecze półfinałowe 1A ? 2B i 1B ? 2A. Zwycięzcy tych spotkań grają w finale, przegrani o 3. miejsce. Zespoły, które zajmą miejsca trzecie w swoich grupach, grają mecz o 5. miejsce w turnieju. Zespoły które zajmą miejsca czwarte w swoich grupach grają mecz o 7. miejsce w turnieju.
 17. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.
 18. O pierwszym miejscu w grupie decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi zespołami, różnica bramek, ilość zdobytych bramek, rzuty karne w wypadku gdy wszystkie poprzednie warunki nie rozstrzygną pierwszeństwa w grupie (po trzy wykonywane rzuty karne).
 19. W spotkaniach o miejsca i meczach półfinałowych, w wypadku remisu zespoły wykonują po trzy rzuty karne. Jeżeli nie przyniosą one rozstrzygnięcia, strzelamy po kolejnym karnym, aż jeden z zespołów w dodatkowej serii nie trafi.
 20. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair play.
 21. Organizatorzy Turnieju zapewniają opiekę medyczną na turnieju finałowym.
 22. Podczas turnieju finałowego nagradzane są wszystkie zespoły.
 23. W Finale Wojewódzkim prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja na Króla Strzelców oraz wybrani zostaną: Najlepszy Bramkarz i Najlepszy Zawodnik Turnieju.
 24. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom turnieju Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Każdy z Uczestników turnieju ubezpiecza się we własnym zakresie.
 25. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 26. Koszty dojazdu i wyżywienia ponoszą jednostki delegujące.
 27. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników, do celów informacyjnych oraz promocji działań organizatora.
 28. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator turnieju i do niego należą ostateczne decyzje.