Regulamin półfinałów Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika 2017

                                           

Regulamin półfinału Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika

                                             

Regulamin półfinału Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika

Kategoria ? Dziewczynki rocznika 2004 i młodsze

 

 1. Rozgrywki półfinałowe toczą się w czterech grupach, jedna grupy liczy cztery zespoły, a trzy po trzy zespoły.
 2. Przed rozpoczęciem rozgrywek w grupach, następuje losowanie numerów od 1 do 3 (lub od 1 do 4). Zespoły grają spotkania wg wstępnie ustalonego klucza.
 3. Za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty, za remis jeden punkt. Walkower
  w zawodach to wynik 3:0.
 4. W wypadku równej ilości punktów w grupie, o wyższym miejscu w tabeli decyduje kolejno: bezpośredni pojedynek (przy czterech drużynach w grupie), różnica bramek, ilość strzelonych bramek, rzuty karne.
 5. Awans do rozgrywek finałowych uzyska 7 drużyn: zwycięzca grupy i drugi zespół z grupy czterozespołowej oraz zwycięzcy grupy i dwa najlepsze zespoły z drugiego miejsca z grup trzyzespołowych, z największym dorobkiem punktowym i bramkowym. O wyższym miejscu wśród zespołów z drugich miejsc z grup trzyzespołowych decydują kolejno:
  – różnica bramek
  – ilość strzelonych bramek
  – ilość rozegranych spotkań w półfinałach (przy równym bilansie bramkowym, premiowany jest zespół, który nie otrzymał punktów i bramek za walkower)
  – ilość meczów rozegranych w eliminacjach powiatowych
 6. Drużyna musi zostać przyprowadzona i odprowadzona przez pełnoletniego opiekuna. Opiekun przed zawodami zobowiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego. Opiekun musi posiadać listę zawodników na druku podpisanym
  i podpieczętowanym przez dyrekcję szkoły, która wystawiła zespół na zawody.
 7. Cała drużyna liczy 12 zawodników (7 grających + 5 rezerwowych).
 8. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek.
 9. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania zgody rodziców na udział w zawodach.
 10. Wszyscy zawodnicy z danej drużynie grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 11. Obowiązują buty do gry na boisku orlik (zakaz gry w obuwiu z wkręcanymi korkami).
 12. Zawody rozgrywane są na boisku sportowym o trawiastej sztucznej nawierzchni o wymiarach 62m x 30m.
 13. Bramki mają wymiary 5m x 2m.
 14. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 4.
 15. W trakcie gry obowiązują przepisy PZPN.
 16. Mecz składa się z dwóch części – każda po 12 minut (przerwa 3 minut).
 17. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe).
 18. Rzuty rożne i autowe wybijane są nogą.
 19. Wznowienie gry od środka boiska, następuje przez podanie piłki do partnera.
 20. Sędzia może karać zawodników upomnieniami lub karami czasowymi (1,2,3 minuty).
 21. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair play.
 22. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom turnieju Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Każdy z Uczestników turnieju ubezpiecza się we własnym zakresie.
 23. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 24. Koszty dojazdu i wyżywienia ponoszą jednostki delegujące.
 25. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników, do celów informacyjnych oraz promocji działań organizatora.
 26. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator turnieju i do niego należą ostateczne decyzje.

 

Kategoria ? Dzieci rocznika 2007 i młodsze

 1. Rozgrywki półfinałowe toczą się w czterech grupach trzyzespołowych.
 2. Przed rozpoczęciem rozgrywek w grupach, następuje losowanie numerów od 1 do 3. Zespoły grają spotkania wg wstępnie ustalonego klucza.
 3. Za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty, za remis jeden punkt. Walkower
  w zawodach to wynik 3:0.
 4. W wypadku równej ilości punktów w grupie, o wyższym miejscu w tabeli decyduje kolejno: różnica bramek, ilość strzelonych bramek, rzuty karne.
 5. Awans do rozgrywek finałowych uzyska 7 drużyn: zwycięzcy grup i trzy najlepsze zespoły z drugiego miejsca, z największym dorobkiem punktowym i bramkowym. O wyższym miejscu wśród zespołów z drugich miejsc decydują kolejno:
  – różnica bramek
  – ilość strzelonych bramek
  – ilość rozegranych spotkań w półfinałach (przy równym bilansie bramkowym, premiowany jest zespół, który nie otrzymał punktów i bramek za walkower)
  – ilość meczów rozegranych w eliminacjach powiatowych
 6. Drużyna musi zostać przyprowadzona i odprowadzona przez pełnoletniego opiekuna. Opiekun przed zawodami zobowiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego. Opiekun musi posiadać listę zawodników na druku podpisanym i podpieczętowanym przez dyrekcję szkoły, która wystawiła zespół na zawody.
 7. Cała drużyna liczy 12 zawodników (7 grających + 5 rezerwowych).
 8. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek.
 9. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania zgody rodziców na udział w zawodach.
 10. Wszyscy zawodnicy z danej drużynie grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 11. Obowiązują buty do gry na boisku orlik (zakaz gry w obuwiu z wkręcanymi korkami).
 12. Zawody rozgrywane są na boisku sportowym o trawiastej sztucznej nawierzchni o wymiarach 62m x 30m.
 13. Bramki mają wymiary 5m x 2m.
 14. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 4.
 15. W trakcie gry obowiązują przepisy PZPN.
 16. Mecz składa się z dwóch części – każda po 12 minut (przerwa 3 minut).
 17. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe).
 18. Rzuty rożne i autowe wybijane są nogą.
 19. Wznowienie gry od środka boiska, następuje przez podanie piłki do partnera.
 20. Sędzia może karać zawodników upomnieniami lub karami czasowymi (1,2,3 minuty).
 21. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair play.
 22. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom turnieju Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Każdy z Uczestników turnieju ubezpiecza się we własnym zakresie.
 23. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 24. Koszty dojazdu i wyżywienia ponoszą jednostki delegujące.
 25. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników, do celów informacyjnych oraz promocji działań organizatora.
 26. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator turnieju i do niego należą ostateczne decyzje.