Regulamin Finału K-PHLM 2019/2020

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ HALOWEJ LIGI MŁODZIKA

 1. W Turnieju Finałowym brać mogą udział zawodnicy urodzeni w latach: 2007 i młodsi oraz dziewczynki rocznika 2005, zgłoszeni do rozgrywek w rundzie zasadniczej.
 2. Zawodników obowiązuje posiadanie karty zawodniczej ze zdjęciem, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek. Jeżeli zawodnik nie będzie miał dokumentu, może go dostarczyć do rozpoczęcia ostatniego meczu finałowego. Jeżeli go nie dostarczy, wszystkie mecze w których wziął udział w turnieju finałowym, zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0 na niekorzyść zespołu, w którym grał ten zawodnik.
 3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy mają aktualne badania lekarskie.
 4. Wszyscy zawodnicy z danej drużyny grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 5. Zespoły biorące udział w Turnieju Finałowym rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” wg ustalonego terminarza przez organizatora i dopisuje się im punkty do tabeli, która została dostosowana do Turnieju Finałowego, wg punktu 6 regulaminu.
 6. Klubom, po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed przystąpieniem do Turnieju Finałowego, została uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej (przykładowo 18 punktów w rundzie zasadniczej = 9 punktów przed Turniejem Finałowym). W przypadku uzyskania nieparzystej liczby punktów w rundzie zasadniczej, Klubom zostanie uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej z zaokrągleniem w górę o 0,5 punktu (przykładowo 19 punktów w rundzie zasadniczej = 9,5 punktu + 0,5 punktu = 10 punktów przed Turniejem Finałowym). Utrzymany jest bilans bramkowy z sezonu zasadniczego.
 7. O końcowej klasyfikacji K-PHLM decyduje większa liczba zdobytych punktów w tabeli po Turnieju Finałowym.
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów, o zajętym miejscu w Turnieju Finałowym decydują, w kolejności:
 1. W przypadku 2 drużyn:
  a) wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami
  b) liczba punktów zdobytych w tych spotkaniach
  c) korzystniejsza różnica bramek w tych spotkaniach
  d) różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  e) miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym
 2. W przypadku 3 drużyn i więcej:
  a) wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami
  b) liczba punktów zdobytych w tych spotkaniach
  c) korzystniejsza różnica bramek w tych spotkaniach
  d) większa liczba strzelonych bramek w tych spotkaniach
  e) różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  f) miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym

9. Mecz trwa 2×10 min z przerwą jednominutową.

10. Mecze rozgrywane są na hali sportowej o wymiarach 40mx20m (boisko do piłki ręcznej) ograniczonymi liniami bocznymi i liniami bramkowymi.

11. Rozmiar bramki 2 m wysokości i 3 m szerokości.

12. Mecze rozgrywane są piłką rozmiar 4 (nie do gry w hali).

13. Każda drużyna może liczyć podczas zawodów maksymalnie 13 zawodników.

14. Drużyna na boisku składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawodnicy rezerwowi wprowadzani są do gry systemem hokejowym na wysokości swoich ławek rezerwowych.

15. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

16. Jeśli piłka opuści plac gry przez linię boczną, gra wznawiana jest nogą z linii bocznej w miejscu opuszczenia przez piłkę boiska, do wysokości pasa sędziego lub wprowadzenie piłki do gry, przez zawodnika wykonującego aut. Po wprowadzeniu piłki z autu przez zawodnika i uderzeniu na bramkę, gol zostanie uznany, jeżeli piłkę dotknie inny gracz.

17. Po wyjściu piłki na aut bramkowy grę wznawia bramkarz ręką lub nogą. Ustawienie piłki na ziemi, jest równoznaczne z wprowadzeniem jej do gry (nie ma tzw. piątek). Piłka może być zagrana bezpośrednio za połowę boiska pod warunkiem, że dotknie ją kolejny zawodnik, lub piłka będzie miała kontakt z podłożem na połowie boiska, z której została wznowiona gra. W innym przypadku, zespół przeciwny wznawia grę z połowy boiska.

18. Rzut karny wykonywany jest z 7 m.

19. Zawodników obowiązuje miękkie obuwie (trampki) lub obuwie przystosowane do gry na hali.

20. Przy rzutach wolnych pośrednich, bezpośrednich, rzucie rożnym oraz przy wznowieniu gry od środka obowiązuje odległość 5 m od piłki.

21. Bramka zdobyta bezpośrednim strzałem ze środka boiska, po wznowieniu gry,  nie zostaje uznana.

22. Przepis o spalonym nie obowiązuje oraz zabroniona jest gra wślizgiem.

23. Stosowane będą przez sędziów kary wychowawcze od 1 do 3 min. W wypadku straty bramki, kiedy zespół gra w osłabieniu, drużyna rozpoczyna grę od środka w pięcioosobowym składzie.
W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik będzie usunięty z boiska (czerwona kartka) i nie będzie mógł dokończyć tego spotkania, ani wystąpić w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Zespół, którego zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, gra 3 minuty w osłabieniu lub do straty pierwszego gola. Kara odsunięcia od kolejnego meczu nie obowiązuje, jeżeli czerwona kartka wyniknęła z sytuacji ratunkowej.

24. Za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, zespół ukarany jest odjęciem czterech punktów w tabeli.

 1. Wybierany jest najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz turnieju. Królem strzelców zostanie zawodnik, który zdobył największą liczbę bramek w sezonie zasadniczym i turnieju finałowym razem. W wypadku równej ilości bramek, zwycięża ten, którego zespół zajął wyższe miejsce w turnieju finałowym.
 2.  Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 1. W czasie turnieju trener ponosi odpowiedzialność za swoich podopiecznych. Drużyna jest zobowiązana do respektowania regulaminu hali.
 2.  Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
 3. Organizator Rozgrywek KPHLM nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów, ani podczas przyjazdu na zawody i ani podczas powrotu z zawodów.
 1. Udział Klubu w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na:
  1. przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych zawodników i trenerów dla potrzeb związanych z realizacją turnieju,
  2. nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika turnieju w materiałach informacyjnych i promujących działalność Organizatora
   31.  Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Rozgrywek KPHLM i do niego należą ostateczne decyzje.