Regulamin Finału K-PHLŻ 2019/2020

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO  KUJAWSKO-POMORSKIEJ HALOWEJ LIGI ŻAKA

 1. W Turnieju Finałowym brać mogą udział zawodnicy urodzeni w latach: 2011 i młodsi oraz dziewczynki rocznika 2010, zgłoszeni do rozgrywek w rundzie zasadniczej.
 2. Zawodników obowiązuje posiadanie karty zawodniczej ze zdjęciem, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek. Jeżeli organizator poprosi o dokument ze zdjęciem zawodnika, a on nie będzie go posiadał, może ten dokument dostarczyć do rozpoczęcia ostatniego meczu finałowego. Jeżeli go nie dostarczy, wszystkie mecze w których wziął udział w turnieju finałowym, zostaną zweryfikowane jako walkower 0:3 na niekorzyść zespołu, w którym grał ten zawodnik. Po ostatnim meczu finałowym, dokumenty nie będą już sprawdzane.
 3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy mają aktualne badania lekarskie.
 4. Wszyscy zawodnicy z danej drużyny grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 5. Zespoły biorące udział w Turnieju Finałowym rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”, ale tylko z zespołami, z którymi nie spotkały się w rundzie zasadniczej (z innej grupy), wg ustalonego terminarza przez organizatora i dopisuje się im punkty i bramki do tabeli, która została dostosowana do Turnieju Finałowego, wg punktu 6 regulaminu. Każda z drużyn rozegra pięć spotkań. Dziesięć drużyn tworzy jedną grupę.
 6. Klubom, po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed przystąpieniem do Turnieju Finałowego, zostały uwzględnione punkty i bramki zdobyte w rundzie zasadniczej tylko z zespołami ze swojej grupy, które awansowały do Turnieju Finałowego. Każda z drużyn ma zaliczone cztery mecze rundy zasadniczej.
 7. O końcowej klasyfikacji K-PHLŻ decyduje większa liczba zdobytych punktów w tabeli po Turnieju Finałowym.
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów, o zajętym miejscu w Turnieju Finałowym decydują, w kolejności:
  W przypadku 2 drużyn:
  a) wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zespołami
  b) różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  c) większa liczba strzelonych bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  d) seria 3 rzutów karnych
  W przypadku 3 drużyn i więcej:
  a) wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami
  liczba punktów zdobytych w tych spotkaniach
  korzystniejsza różnica bramek w tych spotkaniach
  większa liczba strzelonych bramek w tych spotkaniach
  b) różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  c) większa liczba strzelonych bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  d) seria 3 rzutów karnych
 9.  Mecz trwa 2×8 min z przerwą jednominutową
 10. Mecze rozgrywane są na hali sportowej o wymiarach 40mx20m (boisko do piłki ręcznej) ograniczonymi liniami bocznymi i liniami bramkowymi
 11. Rozmiar bramki 2 m wysokości i 3 m szerokości
 12. Mecze rozgrywane są piłką rozmiar 4 (nie do gry w hali)
 13. Każda drużyna może liczyć podczas zawodów maksymalnie 13 zawodników.
 14. Drużyna na boisku składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawodnicy rezerwowi wprowadzani są do gry systemem hokejowym na wysokości swoich ławek rezerwowych.
 15. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 16. Jeśli piłka opuści plac gry przez linię boczną, gra wznawiana jest nogą z linii bocznej w miejscu opuszczenia przez piłkę boiska, poprzez podanie do wysokości pasa sędziego lub wprowadzenie piłki do gry, przez zawodnika wykonującego aut. Po wprowadzeniu piłki z autu przez zawodnika i uderzeniu na bramkę, gol zostanie uznany, jeżeli piłkę dotknie inny gracz.
 17. Po wyjściu piłki na aut bramkowy grę wznawia bramkarz ręką lub nogą. Ustawienie piłki na ziemi, jest równoznaczne z wprowadzeniem jej do gry (nie ma tzw. piątek). Piłka może być zagrana bezpośrednio za połowę boiska pod warunkiem, że dotknie ją inny zawodnik, lub piłka będzie miała kontakt z podłożem na połowie boiska, z której została wznowiona gra. W innym przypadku, zespół przeciwny wznawia grę z połowy boiska.
 18. Rzut karny wykonywany jest z 7 m.
 19. Zawodników obowiązuje miękkie obuwie (trampki) lub obuwie przystosowane do gry na hali.
 20. Przy rzutach wolnych pośrednich, bezpośrednich, rzucie rożnym oraz przy wznowieniu gry od środka obowiązuje odległość 3 m od piłki.
 21. Bramka zdobyta bezpośrednim strzałem ze środka boiska, po wznowieniu gry,  nie zostaje uznana.
 22. Przepis o spalonym nie obowiązuje oraz zabroniona jest gra wślizgiem. Po zagraniu wślizgiem, dyktowany jest rzut wolny pośredni.
 23. Stosowane będą przez sędziów kary wychowawcze od 1 do 3 min. W wypadku straty bramki, kiedy zespół gra w osłabieniu, drużyna rozpoczyna grę od środka w pięcioosobowym składzie.
  W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik będzie usunięty z boiska (czerwona kartka) i nie będzie mógł dokończyć tego spotkania, ani wystąpić w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Zespół, którego zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, gra 3 minuty w osłabieniu lub do straty pierwszego gola. Kara odsunięcia od kolejnego meczu nie obowiązuje, jeżeli czerwona kartka wynikła z sytuacji ratunkowej.
 24. Za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, zespół ukarany jest odjęciem czterech punktów w tabeli.
 1. Wybierany jest najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz turnieju. Królem strzelców zostanie zawodnik, który zdobył największą liczbę bramek w sezonie zasadniczym i turnieju finałowym razem. W wypadku równej ilości bramek, zwycięża ten, którego zespół zajął wyższe miejsce w turnieju finałowym.
 2. W czasie turnieju trener ponosi odpowiedzialność za swoich podopiecznych
 3. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 4. Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
 5. Organizator Rozgrywek KPHLŻ nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów, ani podczas przyjazdu na zawody i ani podczas powrotu z zawodów.
 6.  Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Rozgrywek KPHLŻ i do niego należą ostateczne decyzje.
 1. Udział Klubu w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na:
  1. przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych zawodników i trenerów dla potrzeb związanych z realizacją turnieju,
  2. nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika turnieju w materiałach informacyjnych i promujących działalność Organizatora