REGULAMIN ROZGRYWEK KPHLM 2020-21

 

SYSTEM ROZGRYWEK  KUJAWSKO-POMORSKIEJ HALOWEJ LIGI MŁODZIKA

 1. Rozgrywki mają charakter turniejowy.
 2. Startują 32 drużyny, podzielone na dwie grupy po 16 zespołów. W wypadku mniejszej lub większej ilości zgłoszeń, organizator ma prawo zmienić liczbę zespołów.
 3. Rozegranych zostanie pięć kolejek po cztery turnieje w każdej kolejce w każdej grupie.
 4. Zespoły spotykają się na turniejach w liczbie czterech drużyn, gdzie każdy gra z każdym. Uzyskane punkty i bilans bramkowy w turnieju zalicza się do ogólnej tabeli, prowadzonej na bieżąco, po każdej kolejce turniejów. O końcowej tabeli po pięciu kolejkach turniejów decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania, lepsza różnica bramek ze wszystkich turniejów, ilość strzelonych bramek.
 5. FINAŁ K-PHLM rozgrywany jest dla 4 drużyn, po 2 najlepsze zespoły w każdej grupie. Zostanie stworzona jedna grupa, gdzie zespoły zagrają każdy z każdym.
 6. Każdy z uczestników turnieju jest zobowiązany do zorganizowania jednego turnieju, podczas którego zabezpiecza dostęp do hali, sędziego z Kolegium Sędziów K-PZPN (lub innego okręgowego ZPN) i opiekę medyczną.
 7. Cztery zespoły będą gospodarzami turnieju dwukrotnie.
 8. Każdy klub ma obowiązek zgłosić przed rozgrywkami listę zawodników do rozgrywek. Maksymalna liczba zawodników to 25.
 9. Zawodnik zgłoszony do turnieju, do końca rozgrywek nie może zmienić zespołu pod warunkiem, że wystąpił w nim w co najmniej jednym meczu rozgrywek KPHLM.
 10. W trakcie rozgrywek można wymienić dwóch zawodników, pod warunkiem, że nie zagrali oni w żadnej innej drużynie we wcześniejszych turniejach KPHLM. Zmiany można dokonać do trzeciej kolejki włącznie.
 11. Organizator zapewnia nagrody i medale dla wszystkich zawodników grających w turnieju finałowym.
 12. Rozgrywki odbywać się będą od listopada 2020 do marca 2021.
 13. Turnieje organizowane są w jeden dzień (sobota lub niedziela). Początek zawodów nie wcześniej niż o godz. 9.00 (chyba, że zespoły uczestniczące w turnieju, wyrażą zgodę na inny termin).
 14. Zapisy do turnieju do 19 listopada 2020 r., mailem piotr.fiutak@poczta.fm lub kontakt telefoniczny 691 70 60 01.
 15. Koszt udziału w turnieju wynosi 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złoty) od drużyny, płatne przelewem na konto organizatora przed 18 grudnia 2020 roku.

AKADEMIA SPORTU PIOTAK Piotr Fiutak
UL. JASKÓŁCZA 5/26 85-308  BYDGOSZCZ
Nr konta: 29 1050 1139 1000 0090 6161 4062

 

REGULAMIN TURNIEJU

 1. W Turnieju brać mogą udział zawodnicy urodzeni w latach: 2008 i młodsi. Dopuszcza się do gry dziewczynki rocznika 2006.
 2. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu karty zawodniczej lub legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek.
 3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy mają aktualne badania lekarskie. Badania lekarskie nie będą weryfikowane przed zawodami. Odpowiedzialność jest po stronie klubu zgłaszającego.
 4. Wszyscy zawodnicy z danej drużynie grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 5. Zespoły biorące udział w Turnieju rozgrywają spotkania systemem „każdy
  z każdym”. Przed każdym turniejem gospodarz zawodów prowadzi losowanie, przyznając zespołom nr od 1 do 4. Gra się w kolejności: 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3.
 6. Mecz trwa 2×12 min z przerwą dwóch minut.
 7. Mecze rozgrywane są na hali sportowej o wymiarach 40mx20m (boisko do piłki ręcznej; dopuszcza się sale szkolne z bramkami do piłki ręcznej) ograniczonymi liniami bocznymi i liniami bramkowymi.
 8. Rozmiar bramki 2 m wysokości i 3 m szerokości.
 9. Mecze rozgrywane są piłką rozmiar 4 (nie do gry w hali).
 10. Każda drużyna może liczyć podczas zawodów maksymalnie 12 zawodników.
 11. Drużyna na boisku składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawodnicy rezerwowi wprowadzani są do gry systemem hokejowym na wysokości swoich ławek rezerwowych.
 12. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 13. Jeśli piłka opuści plac gry przez linię boczną, gra wznawiana jest podaniem nogą z linii bocznej w miejscu opuszczenia przez piłkę boiska, do wysokości pasa sędziego lub wprowadzeniem piłki nogą przez zawodnika grającego z autu. Po wprowadzeniu piłki do gry z autu i oddaniu strzału na bramkę, gol będzie uznany, jeżeli jakikolwiek zawodnik dotknie piłkę. Jeżeli wpadnie ona bezpośrednio do bramki, gol nie będzie uznany. Po wyjściu piłki na aut bramkowy grę wznawia bramkarz ręką lub nogą. W turniejach grupowych nie ma ograniczenia połowy boiska, po wznowieniu piłki przez bramkarza.
 14. Rzut karny wykonywany jest z 7 m.
 15. Zawodników obowiązuje miękkie obuwie (trampki) lub obuwie przystosowane do gry na hali.
 16. Przy rzutach wolnych pośrednich, bezpośrednich, rzucie rożnym oraz przy wznowieniu gry od środka obowiązuje odległość 3 m od piłki.
 17. Bramka zdobyta bezpośrednim strzałem ze środka boiska, po wznowieniu gry,  nie zostaje uznana.
 18. Przepis o spalonym nie obowiązuje oraz zabroniona jest gra wślizgiem.
 19. Stosowane będą przez sędziów kary wychowawcze od 1 do 3 min.
  W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik będzie usunięty
  z boiska (czerwona kartka) i nie będzie mógł wystąpić w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Jeżeli będzie to ostatni mecz podczas turnieju, to zawodnik nie może zagrać w pierwszym meczu następnego turnieju. Zespół, którego zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, gra trzy minuty w osłabieniu, lub do straty gola.
 20. Za brak sędziego z Kolegium Sędziów K-PZPN (lub innego okręgowego ZPN) gospodarz zostaje ukarany odjęciem jednego punktu w tabeli. Dopuszcza się prowadzenia zawodów osobę, przekwalifikowaną do tego przez OZPN.
 21. Za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, zespół ukarany jest odjęciem czterech punktów w tabeli. Jeżeli zespół nie przyjedzie na zawody w ostatniej rundzie spotkań, to bezwarunkowo zespołowi odjęte zostaną cztery punkty.
 22.  Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 23.  Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
 24. Organizator Rozgrywek KPHLM nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów.
 25. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników, do celów informacyjnych oraz promocji działań organizatora.
 26. Organizatora turnieju uprasza się o dostosowanie się do krajowych wytycznych obowiązujących w kraju podczas epidemii COVID-19.
 27. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Rozgrywek KPHLM i do niego należą ostateczne decyzje.