Regulamin finału K-PHLM 2023-24

 1. W Turnieju Finałowym brać mogą udział zawodnicy urodzeni w latach: 2011 i młodsi oraz dziewczynki rocznika 2009, zgłoszeni do rozgrywek w rundzie zasadniczej.
 2. Zawodników obowiązuje posiadanie karty zawodniczej ze zdjęciem, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego tożsamość i wiek. Ewentualne zgłoszenie nieprawidłowości, może być dokonane przez trenera u organizatora turnieju, do momentu zakończenia pierwszego spotkania drużyny, w której gra ten zawodnik. Jeżeli zawodnik nie będzie miał dokumentu, ma możliwość potwierdzić swoją tożsamość do zakończenia ostatniego meczu finałowego. Jeżeli go nie dostarczy, wszystkie mecze, w których wziął udział w turnieju finałowym, zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0 na niekorzyść zespołu, w którym grał ten zawodnik.
 3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy mają aktualne badania lekarskie.
 4. Wszyscy zawodnicy z danej drużyny grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 5. Zespoły biorące udział w Turnieju Finałowym rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”. Przed zawodami, organizator przeprowadzi losowanie, przyznając zespołom nr od 1 do 4. Gra się w kolejności: 1-2, 3-4, 3-1, 4-2, 1-4,
  2-3. Drużynom dopisuje się punkty do tabeli, która została dostosowana do Turnieju Finałowego, wg punktu 6 regulaminu.
 6. Klubom, po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed przystąpieniem do Turnieju Finałowego, została uwzględniona liczba zdobytych punktów i bramek zdobytych w meczach pomiędzy zespołami, które awansowały do Turnieju Finałowego.
 7. O końcowej klasyfikacji K-PHLM decyduje większa liczba zdobytych punktów w tabeli po Turnieju Finałowym (po rozegraniu 6 spotkań przez każdy z zespołów).
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów, o zajętym miejscu w Turnieju Finałowym decydują, w kolejności:
  I W przypadku 2 drużyn:
  a) wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami
  1. liczba punktów zdobytych w tych spotkaniach
  2. korzystniejsza różnica bramek w tych spotkaniach
  b) różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  c) ilość zdobytych bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  d) miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym
  II W przypadku 3 drużyn i więcej:
  a) wyniki wszystkich bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami
  1. liczba punktów zdobytych w tych spotkaniach
  2. korzystniejsza różnica bramek w tych spotkaniach
  3. większa liczba strzelonych bramek w tych spotkaniach
  b) różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  c) ilość zdobytych bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  d) miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym
 9. Mecz trwa 2×12 min z przerwą jednominutową.
 10. Mecze rozgrywane są na hali sportowej o wymiarach 40mx20m (boisko do piłki ręcznej) ograniczonymi liniami bocznymi i liniami bramkowymi.
 11. Rozmiar bramki 2 m wysokości i 3 m szerokości.
 12. Mecze rozgrywane są piłką rozmiar 4 (nie do gry w hali).
 13. Każda drużyna może liczyć podczas zawodów maksymalnie 12 zawodników.
 14. Drużyna na boisku składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawodnicy rezerwowi wprowadzani są do gry systemem hokejowym na wysokości swoich ławek rezerwowych.
 15. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 16. Jeśli piłka opuści plac gry przez linię boczną, gra wznawiana jest nogą z linii bocznej w miejscu opuszczenia przez piłkę boiska, do wysokości kolan sędziego lub wprowadzenie piłki do gry (piłka musi być wprowadzona na boisko), przez zawodnika wykonującego aut. Po wprowadzeniu piłki z autu przez zawodnika i uderzeniu na bramkę, gol zostanie uznany. Przy wznowieniu gry z autu, zawodnik drużyny przeciwnej jest ustawiony 3 metry od piłki.
 17. Po wyjściu piłki na aut bramkowy, bramkarz wznawia grę podaniem ręką lub nogą z pola karnego (musi podać). Dopóki bramkarz nie wznowi gry, zawodnik drużyny przeciwnej nie może przebywać w polu karnym. Piłka może być zagrana za połowę boiska pod warunkiem, że dotknie ją kolejny zawodnik na połowie wznawiającego grę. W innym przypadku, zespół przeciwny wznawia grę z linii autowej z połowy boiska.
 18. Rzut karny wykonywany jest z 6 m.
 19. Zawodników obowiązuje miękkie obuwie (trampki) lub obuwie przystosowane do gry na hali.
 20. Przy rzutach wolnych pośrednich, bezpośrednich, rzucie rożnym oraz przy wznowieniu gry od środka obowiązuje odległość 5 m od piłki.
 21. Bramka zdobyta bezpośrednim strzałem ze środka boiska, po wznowieniu gry,  nie zostaje uznana.
 22. Przepis o spalonym nie obowiązuje oraz zabroniona jest gra wślizgiem w walce o piłkę.
 23. Stosowane będą przez sędziów kary wychowawcze od 1 do 3 min. W wypadku straty bramki, kiedy zespół gra w osłabieniu, drużyna rozpoczyna grę od środka w pięcioosobowym składzie.
  W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik będzie usunięty z boiska (czerwona kartka) i nie będzie mógł dokończyć tego spotkania, ani wystąpić w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Zespół, którego zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, gra 3 minuty w osłabieniu lub do straty pierwszego gola. Kara odsunięcia od kolejnego meczu nie obowiązuje, jeżeli czerwona kartka wyniknęła z sytuacji ratunkowej.
 24. Za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, zespół ukarany jest odjęciem czterech punktów w tabeli.
 1. Wybierany jest najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz turnieju. Królem strzelców zostanie zawodnik, który zdobył największą liczbę bramek w sezonie zasadniczym i turnieju finałowym razem. W wypadku równej ilości bramek, zwycięża ten, którego zespół zajął wyższe miejsce w turnieju finałowym.
 2.  Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 3. W czasie turnieju trener ponosi odpowiedzialność za swoich podopiecznych. Drużyna jest zobowiązana do respektowania regulaminu hali.
 4. Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
 5. Organizator Rozgrywek KPHLM nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów, ani podczas przyjazdu na zawody i ani podczas powrotu z zawodów.
 6. Udział Klubu w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na:
  a) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych zawodników i trenerów dla potrzeb związanych z realizacją turnieju,
  b) nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika turnieju w materiałach informacyjnych i promujących działalność
 7. OrganizatoraWszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Rozgrywek KPHLM i do niego należą ostateczne decyzje.

TABELA FINAŁOWA

 

Msc   TĘCZA JUNIOR WISEŁKA WISŁA SG Mecze Pkt Bramki
1. TĘCZA X 7:0 6:0 3:2 3 9 16-2
2. JUNIOR 0:7 X 1:1 3:2 3 4 4-10
3. WISEŁKA SK 0:6 1:1 X 1:1 3 2 2-8
4. WISŁA SG 2:3 2:3 1:1 X 3 1 5-7