Regulamin Finał K-PHLM 2018-19

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ HALOWEJ LIGI MŁODZIKA

 1. W Turnieju Finałowym brać mogą udział zawodnicy urodzeni w latach: 2006 i młodsi oraz dziewczynki rocznika 2005, zgłoszeni do rozgrywek w rundzie zasadniczej.
 2. Zawodników obowiązuje posiadanie karty zawodniczej ze zdjęciem, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek. Przed pierwszym meczem będzie sprawdzana tożsamość zawodników przez sędziego. Jeżeli zawodnik nie będzie miał dokumentu, może go dostarczyć do rozpoczęcia ostatniego meczu finałowego. Jeżeli go nie dostarczy, wszystkie mecze w których wziął udział w turnieju finałowym, zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0 na niekorzyść zespołu, w którym grał ten zawodnik.
 3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy mają aktualne badania lekarskie.
 4. Wszyscy zawodnicy z danej drużyny grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 5. Zespoły biorące udział w Turnieju Finałowym rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” wg ustalonego terminarza przez organizatora i dopisuje się im punkty do tabeli, która została dostosowana do Turnieju Finałowego, wg punktu 6 regulaminu.
 6. Klubom, po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed przystąpieniem do Turnieju Finałowego, została uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej (przykładowo 18 punktów w rundzie zasadniczej = 9 punktów przed Turniejem Finałowym). W przypadku uzyskania nieparzystej liczby punktów w rundzie zasadniczej, Klubom zostanie uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej z zaokrągleniem w górę o 0,5 punktu (przykładowo 19 punktów w rundzie zasadniczej = 9,5 punktu + 0,5 punktu = 10 punktów przed Turniejem Finałowym). Utrzymany jest bilans bramkowy z sezonu zasadniczego.
 7. O końcowej klasyfikacji K-PHLM decyduje większa liczba zdobytych punktów w tabeli po Turnieju Finałowym.
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów, o zajętym miejscu w Turnieju Finałowym decydują, w kolejności:Mecz trwa 2×10 min z przerwą jednominutową.
  1. W przypadku 2 drużyn:
  a) wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami
  b) liczba punktów zdobytych w tych spotkaniach
  c) korzystniejsza różnica bramek w tych spotkaniach
  d) różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  e) miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym
  2. W przypadku 3 drużyn i więcej:
  a) wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami
  b) liczba punktów zdobytych w tych spotkaniach
  c) korzystniejsza różnica bramek w tych spotkaniach
  d) większa liczba strzelonych bramek w tych spotkaniach
  e) różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  f) miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym
 9. Rozmiar bramki 2 m wysokości i 3 m szerokości.
 10. Mecze rozgrywane są piłką rozmiar 4 (nie do gry w hali).11.
 11. Każda drużyna może liczyć podczas zawodów maksymalnie 13 zawodników
 12. Drużyna na boisku składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawodnicy rezerwowi wprowadzani są do gry systemem hokejowym na wysokości swoich ławek rezerwowych.
 13. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 14. Jeśli piłka opuści plac gry przez linię boczną, gra wznawiana jest nogą z linii bocznej w miejscu opuszczenia przez piłkę boiska, do wysokości pasa sędziego.
 15. Po wyjściu piłki na aut bramkowy grę wznawia bramkarz ręką lub nogą. Ustawienie piłki na ziemi, jest równoznaczne z wprowadzeniem jej do gry (nie ma tzw. piątek). Piłka może być zagrana bezpośrednio za połowę boiska pod warunkiem, że dotknie ją kolejny zawodnik, lub piłka będzie miała kontakt z podłożem na połowie boiska, z której została wznowiona gra. W innym przypadku, zespół przeciwny wznawia grę z połowy boiska.
 16. Rzut karny wykonywany jest z 7 m.
 17. Zawodników obowiązuje miękkie obuwie (trampki) lub obuwie przystosowane do gry na hali.
 18. Przy rzutach wolnych pośrednich, bezpośrednich, rzucie rożnym oraz przy wznowieniu gry od środka obowiązuje odległość 3 m od piłki.
 19. Bramka zdobyta bezpośrednim strzałem ze środka boiska, po wznowieniu gry,  nie zostaje uznana.
 20. Przepis o spalonym nie obowiązuje oraz zabroniona jest gra wślizgiem.
 21. Stosowane będą przez sędziów kary wychowawcze od 1 do 3 min. W wypadku straty bramki, kiedy zespół gra w osłabieniu, drużyna rozpoczyna grę od środka w pięcioosobowym składzie.
 22. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik będzie usunięty z boiska (czerwona kartka) i nie będzie mógł dokończyć tego spotkania, ani wystąpić w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Zespół, którego zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, gra 3 minuty w osłabieniu lub do straty pierwszego gola. Kara odsunięcia od kolejnego meczu nie obowiązuje, jeżeli czerwona kartka wyniknęła z sytuacji ratunkowej.
 23. Za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, zespół ukarany jest odjęciem czterech punktów w tabeli.
 24. Wybierany jest najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz turnieju. Królem strzelców zostanie zawodnik, który zdobył największą liczbę bramek w sezonie zasadniczym i turnieju finałowym razem. W wypadku równej ilości bramek, zwycięża ten, którego zespół zajął wyższe miejsce w turnieju finałowym.
 25. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 26. Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
 27. Organizator Rozgrywek KPHLM nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów.
 28. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Rozgrywek KPHLM i do niego należą ostateczne decyzje.