Regulamin K-PHLO 2023-24

 

SYSTEM ROZGRYWEK KUJAWSKO-POMORSKIEJ HALOWEJ LIGI ORLIKA

 1. Rozgrywki mają charakter turniejowy.
 2. Startuje 16 drużyn. W wypadku mniejszej lub większej ilości zgłoszeń, organizator ma prawo zmienić charakter rozgrywek.
 3. Rozegranych zostanie pięć kolejek po cztery turnieje w każdej kolejce w każdej grupie.
 4. Zespoły spotykają się na turniejach w liczbie czterech drużyn, gdzie każdy gra z każdym. Uzyskane punkty i bilans bramkowy w turnieju zalicza się do ogólnej tabeli, prowadzonej na bieżąco, po każdej kolejce turniejów.
  O końcowej tabeli sezonu zasadniczego, po pięciu kolejkach turniejów, decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, lepsza różnica bramek ze wszystkich turniejów, ilość strzelonych bramek.
 5. FINAŁ rozgrywany jest dla 4 najlepszych drużyn z sezonu zasadniczego. Każdy zespół w finale, startuje z bilansem punktowym i bramkowym, jaki uzyskał w grupie w zmaganiach pomiędzy drużynami, które awansowały do finału.  W finale zespoły zagrają rewanże z zespołami, które do tego Finału awansowały.  Regulamin turnieju finałowego, ogłoszony zostanie przed turniejem.
 6. Każdy z uczestników turnieju jest zobowiązany do zorganizowania jednego turnieju, podczas którego zabezpiecza dostęp do hali, sędziego i opiekę medyczną.
 7. Cztery zespoły będą gospodarzami turnieju dwukrotnie.
 8. Każdy klub ma obowiązek zgłosić przed rozgrywkami listę zawodników do rozgrywek. Maksymalna liczba zawodników to 24.
 9. Zawodnik zgłoszony do turnieju, do końca rozgrywek nie może zmienić zespołu pod warunkiem, że wystąpił w nim w co najmniej jednym meczu rozgrywek KPHLO.
 10. W trakcie rozgrywek można wymienić dwóch zawodników, pod warunkiem, że nie zagrali oni w żadnej innej drużynie we wcześniejszych turniejach KPHLO. Zmiany można dokonać do trzeciej kolejki włącznie.
 11. Organizator zapewnia nagrody dla wszystkich zespołów grających w finale i zapewnia medale dla zawodników trzech najlepszych drużyn w turnieju finałowym.
 12. Rozgrywki odbywać się będą od listopada 2023 do lutego 2024.
 13. Turnieje organizowane są w jeden dzień (sobota lub niedziela). Początek zawodów nie wcześniej niż o godz. 8.00 (chyba, że zespoły uczestniczące w turnieju, wyrażą zgodę na inny termin).
 14. Zapisy do turnieju do 19 listopada 2023 r., mailem piotr.fiutak@poczta.fm lub kontakt telefoniczny 691 70 60 01.
 15. Koszt udziału w turnieju wynosi 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złoty) od drużyny, płatne przelewem na konto organizatora przed 19 grudnia 2023 roku.

AKADEMIA SPORTU PIOTAK Piotr Fiutak
UL. JASKÓŁCZA 5/26 85-308  BYDGOSZCZ
Nr konta: 29 1050 1139 1000 0090 6161 4062

 

REGULAMIN TURNIEJU

 1. W Turnieju brać mogą udział zawodnicy urodzeni w latach: 2013 i młodsi. Dopuszcza się do gry dziewczynki rocznika 2012.
 2. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu karty zawodniczej lub legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek.
 3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy mają aktualne badania lekarskie. Badania lekarskie nie będą weryfikowane przed zawodami. Odpowiedzialność jest po stronie klubu zgłaszającego.
 4. Wszyscy zawodnicy z danej drużynie grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 5. Zespoły biorące udział w Turnieju rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”. Przed każdym turniejem gospodarz zawodów prowadzi losowanie, przyznając zespołom nr od 1 do 4. Gra się w kolejności: 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3.
 6. Mecz trwa 2×12 min z przerwą dwóch minut.
 7. Mecze rozgrywane są na hali sportowej o wymiarach 40mx20m (boisko do piłki ręcznej; dopuszcza się sale szkolne z bramkami do piłki ręcznej) ograniczonymi liniami bocznymi i liniami bramkowymi.
 8. Rozmiar bramki 2 m wysokości i 3 m szerokości.
 9. Mecze rozgrywane są piłką rozmiar 4 (nie do gry w hali).
 10. Każda drużyna może liczyć podczas zawodów maksymalnie 12 zawodników.
 11. Drużyna na boisku składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawodnicy rezerwowi wprowadzani są do gry systemem hokejowym na wysokości swoich ławek rezerwowych.
 12. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 13. Jeśli piłka opuści plac gry przez linię boczną, gra wznawiana jest podaniem nogą z linii bocznej w miejscu opuszczenia przez piłkę boiska, do wysokości pasa sędziego lub wprowadzeniem piłki nogą przez zawodnika grającego z autu. Wykonawca wrzutu nie może zdobyć bramki bezpośrednim strzałem na bramkę z linii bocznej, jednak wolno mu to zrobić przy kolejnym kontakcie/tach z piłką (do uznania bramki nie jest konieczne dotknięcie piłki przez jakiegokolwiek innego zawodnika). Po wyjściu piłki na aut bramkowy grę wznawia bramkarz ręką lub nogą. W turniejach grupowych nie ma ograniczenia połowy boiska, po wznowieniu piłki przez bramkarza.
 14. Rzut karny wykonywany jest z 7 m.
 15. Zawodników obowiązuje miękkie obuwie lub obuwie przystosowane do gry na hali.
 16. Przy rzutach wolnych pośrednich, bezpośrednich, rzucie rożnym oraz przy wznowieniu gry od środka obowiązuje odległość 3 m od piłki.
 17. Bramka zdobyta bezpośrednim strzałem ze środka boiska, po wznowieniu gry,  nie zostaje uznana.
 18. Przepis o spalonym nie obowiązuje oraz zabroniona jest gra wślizgiem.
 19. Stosowane będą przez sędziów kary wychowawcze od 1 do 3 min. Jeżeli zespół grający w osłabieniu straci bramkę, gra wznowiona zostaje od środka w pełnym składzie. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik będzie usunięty z boiska (czerwona kartka) i nie będzie mógł wystąpić w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Jeżeli będzie to ostatni mecz podczas turnieju, to zawodnik nie może zagrać w pierwszym meczu następnego turnieju. Zespół, którego zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, gra trzy minuty w osłabieniu, lub do straty gola.
 20.  Zaleca się prowadzenie zawodów przez sędziego z Kolegium Sędziów K-PZPN (lub innego okręgowego ZPN). Dopuszcza się prowadzenia zawodów przez osobę, przekwalifikowaną do tego. Sędziego zapewnia gospodarz turnieju.
 21. Za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, zespół ukarany jest odjęciem trzech punktów w tabeli. Jeżeli zespół nie przyjedzie na zawody w ostatniej rundzie spotkań, to bezwarunkowo zespołowi odjęte zostaną trzy punkty.
 22.  Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 23.  Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
 24. Organizator Rozgrywek KPHLO nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów.
 25. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników, do celów informacyjnych oraz promocji działań organizatora.
 26. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Rozgrywek KPHLO i do niego należą ostateczne decyzje.