Regulamin rozgrywek K-PHLM 2017-18


SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki mają charakter turniejowy.
 2. Startuje 16 zespołów. W wypadku mniejszej lub większej ilości zgłoszeń, organizator ma prawo zmienić liczbę zespołów.
 3. Rozegranych zostanie pięć kolejek po cztery turnieje w każdej kolejce (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).
 4. Zespoły spotykają się na turniejach w liczbie czterech drużyn, gdzie każdy gra z każdym. Uzyskane punkty i bilans bramkowy w turnieju zalicza się do ogólnej tabeli, prowadzonej na bieżąco, po każdej kolejce turniejów.
  O końcowej tabeli po pięciu kolejkach turniejów decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania, lepsza różnica bramek ze wszystkich turniejów, ilość strzelonych bramek.
 5. FINAŁ rozgrywany jest dla sześciu drużyn, w systemie każdy z każdym z zaliczeniem połowy punktów zdobytych w sezonie zasadniczym. W wypadku, gdy liczba punktów z sezonu zasadniczego, po podzieleniu jest cyfrą po przecinku (np. 17,5) wówczas punktację zaokrągla się do góry (w tym wypadku to będzie 18).
 6. Sześć najlepszych zespołów, po rozegraniu pięciu turniejów, spotyka się w FINALE. Jeżeli wśród tych drużyn, znajdzie się zespół, który będzie organizatorem turnieju finałowego, jako szósty zespół do FINAŁU, kwalifikuje się drużyna, która w tabeli końcowej zajęła szóste miejsce. Jeżeli wśród sześciu drużyn nie znajdzie się organizator FINAŁU, każdy z zespołów, który zajął miejsca 7-16 może zgłosić swoją kandydaturę gospodarza turnieju finałowego. Warunki organizacji FINAŁU przedstawia kandydatowi organizator i organizator decyduje, czy klub przeprowadzi imprezę finałową i tym samym czy będzie szóstą drużyną tego turnieju (kosztem szóstego zespołu w tabeli).
 7. Każdy z uczestników turnieju jest zobowiązany do zorganizowania jednego turnieju, podczas którego zabezpiecza dostęp do hali, sędziego z Kolegium Sędziów K-PZPN (lub innego okręgowego ZPN) i opiekę medyczną.
 8. Cztery zespoły będą gospodarzami turnieju dwukrotnie.
 9. Każdy klub ma obowiązek zgłosić przed rozgrywkami listę zawodników do rozgrywek.
 10. Zawodnik zgłoszony do turnieju, do końca rozgrywek nie może zmienić zespołu pod warunkiem, że wystąpił w nim w co najmniej jednym meczu rozgrywek KPHLM.
 11. W trakcie rozgrywek można wymienić dwóch zawodników, pod warunkiem, że nie zagrali oni w żadnej innej drużynie we wcześniejszych turniejach KPHLM. Zmiany można dokonać do trzeciej kolejki włącznie.
 12. Organizator zapewnia nagrody i medale dla trzech najlepszych zespołów w turnieju finałowym.
 13.  Rozgrywki odbywać się będą od grudnia 2017 do marca 2018.
 14. Turnieje organizowane są w jeden dzień (sobota lub niedziela). Początek zawodów nie wcześniej niż o godz. 9.00 (chyba, że zespoły uczestniczące w turnieju, wyrażą zgodę na inny termin).
 15. Zapisy do turnieju do 19 listopada 2017 roku, mailem piotr.fiutak@poczta.fm lub kontakt telefoniczny 691 70 60 01.
 16. Koszt udziału w turnieju wynosi 430 zł (słownie: czterysta trzydzieści złoty) od drużyny, płatne przelewem na konto organizatora przed 18 grudnia 2017 roku.

AKADEMIA SPORTU PIOTAK Piotr Fiutak
UL. JASKÓŁCZA 5/26 85-308  BYDGOSZCZ
Nr konta: 29 1050 1139 1000 0090 6161 4062

 

REGULAMIN TURNIEJU

 1. W Turnieju brać mogą udział zawodnicy urodzeni w latach: 2005 i młodsi . Dopuszcza się do gry dziewczynki rocznika 2004.
 2. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu karty zawodniczej lub legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek.
 3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy mają aktualne badania lekarskie.
 4. Wszyscy zawodnicy z danej drużynie grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 5. Zespoły biorące udział w Turnieju rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”. Przed każdym turniejem gospodarz zawodów prowadzi losowanie, przyznając zespołom nr od 1 do 4. Gra się w kolejności: 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3.
 6. Mecz trwa 2×12 min z przerwą dwóch minut.
 7. Mecze rozgrywane są na hali sportowej o wymiarach 40mx20m (boisko do piłki ręcznej) ograniczonymi liniami bocznymi i liniami bramkowymi.
 8. Rozmiar bramki 2 m wysokości i 3 m szerokości.
 9. Mecze rozgrywane są piłką rozmiar 4 (nie do gry w hali).
 10. Każda drużyna może liczyć podczas zawodów maksymalnie 13 zawodników.
 11. Drużyna na boisku składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawodnicy rezerwowi wprowadzani są do gry systemem hokejowym na wysokości swoich ławek rezerwowych.
 12. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 13. Jeśli piłka opuści plac gry przez linię boczną, gra wznawiana jest nogą z linii bocznej w miejscu opuszczenia przez piłkę boiska, do wysokości pasa sędziego. Po wyjściu piłki na aut bramkowy grę wznawia bramkarz ręką lub nogą.
 14. Rzut karny wykonywany jest z 7 m.
 15. Zawodników obowiązuje miękkie obuwie (trampki) lub obuwie przystosowane do gry na hali.
 16. Przy rzutach wolnych pośrednich, bezpośrednich, rzucie rożnym oraz przy wznowieniu gry od środka obowiązuje odległość 3 m od piłki.
 17. Bramka zdobyta bezpośrednim strzałem ze środka boiska, po wznowieniu gry, nie zostaje uznana.
 18. Przepis o spalonym nie obowiązuje oraz zabroniona jest gra wślizgiem.
 19. Stosowane będą przez sędziów kary wychowawcze od 1 do 5 min.
  W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik będzie usunięty z boiska (czerwona kartka) i nie będzie mógł wystąpić w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Jeżeli będzie to ostatni mecz podczas turnieju, to zawodnik nie może zagrać w pierwszym meczu następnego turnieju. Zespół, którego zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, gra trzy minuty w osłabieniu, lub do straty pierwszego gola.
 20. Za brak sędziego z Kolegium Sędziów K-PZPN (lub innego okręgowego ZPN) gospodarz zostaje ukarany odjęciem jednego punktu w tabeli.
 21. Za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, zespół ukarany jest odjęciem czterech punktów w tabeli. Jeżeli zespół nie przyjedzie na zawody w ostatniej rundzie spotkań, to bezwarunkowo zespołowi odjęte zostaną cztery punkty.
 22.  Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 23.  Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
 24. Organizator Rozgrywek KPHLM nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów.
 25.  Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Rozgrywek KPHLM i do niego należą ostateczne decyzje.