Regulamin Finału K-PHLŻ 2018-19

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO
KUJAWSKO-POMORSKIEJ HALOWEJ LIGI ŻAKA

 1. W Turnieju Finałowym brać mogą udział zawodnicy urodzeni w latach: 2010 i młodsi oraz dziewczynki rocznika 2009, zgłoszeni do rozgrywek w rundzie zasadniczej.
 2. Zawodników obowiązuje posiadanie karty zawodniczej ze zdjęciem, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek. Przed pierwszym meczem będzie sprawdzana tożsamość zawodników przez sędziego. Jeżeli zawodnik nie będzie miał dokumentu, może go dostarczyć do rozpoczęcia ostatniego meczu finałowego. Jeżeli go nie dostarczy, wszystkie mecze w których wziął udział w turnieju finałowym, zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0 na niekorzyść zespołu, w którym grał ten zawodnik.
 3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy mają aktualne badania lekarskie.
 4. Wszyscy zawodnicy z danej drużyny grają w jednolitych koszulkach z numerami.
 5. Zespoły biorące udział w Turnieju Finałowym rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”, ale tylko z zespołami, z którymi nie spotkały się w rundzie zasadniczej (z innej grupy), wg ustalonego terminarza przez organizatora i dopisuje się im punkty i bramki do tabeli, która została dostosowana do Turnieju Finałowego, wg punktu 6 regulaminu. Każda z drużyn rozegra cztery spotkania. Osiem drużyn tworzy jedną grupę.
 6. Klubom, po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed przystąpieniem do Turnieju Finałowego, zostały uwzględnione punkty i bramki zdobyte w rundzie zasadniczej tylko z zespołami ze swojej grupy, które awansowały do Turnieju Finałowego. Każda z drużyn ma zaliczone trzy mecze rundy zasadniczej.
 7. O końcowej klasyfikacji K-PHLŻ decyduje większa liczba zdobytych punktów w tabeli po Turnieju Finałowym.
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów, o zajętym miejscu w Turnieju Finałowym decydują, w kolejności:
  I. W przypadku 2 drużyn:

  1. wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zespołami
  2. różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  3. większa liczba strzelonych bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  4. seria 3 rzutów karnych

  II. W przypadku 3 drużyn i więcej:

  1. wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zespołami
   a) liczba punktów zdobytych w tych spotkaniach
   b) korzystniejsza różnica bramek w tych spotkaniach c) większa liczba strzelonych bramek w tych spotkaniach
  2. różnica bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  3. większa liczba strzelonych bramek w tabeli po Turnieju Finałowym
  4. seria 3 rzutów karnych
 9. Mecz trwa 2×10 min z przerwą jednominutową.
 10. Mecze rozgrywane są na hali sportowej o wymiarach 40mx20m (boisko do piłki ręcznej) ograniczonymi liniami bocznymi i liniami bramkowymi.
 11. Rozmiar bramki 2 m wysokości i 3 m szerokości.
 12. Mecze rozgrywane są piłką rozmiar 4 (nie do gry w hali).
 13. Każda drużyna może liczyć podczas zawodów maksymalnie 13 zawodników.
 14. Drużyna na boisku składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawodnicy rezerwowi wprowadzani są do gry systemem hokejowym na wysokości swoich ławek rezerwowych.
 15. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
 16. Jeśli piłka opuści plac gry przez linię boczną, gra wznawiana jest nogą z linii bocznej w miejscu opuszczenia przez piłkę boiska, do wysokości pasa sędziego.
 17. Po wyjściu piłki na aut bramkowy grę wznawia bramkarz ręką lub nogą. Ustawienie piłki na ziemi, jest równoznaczne z wprowadzeniem jej do gry (nie ma tzw. piątek). Piłka może być zagrana bezpośrednio za połowę boiska pod warunkiem, że dotknie ją kolejny zawodnik, lub piłka będzie miała kontakt z podłożem na połowie boiska, z której została wznowiona gra. W innym przypadku, zespół przeciwny wznawia grę z połowy boiska.
 18. Rzut karny wykonywany jest z 7 m.
 19. Zawodników obowiązuje miękkie obuwie (trampki) lub obuwie przystosowane do gry na hali.
 20. Przy rzutach wolnych pośrednich, bezpośrednich, rzucie rożnym oraz przy wznowieniu gry od środka obowiązuje odległość 3 m od piłki.
 21. Bramka zdobyta bezpośrednim strzałem ze środka boiska, po wznowieniu gry,  nie zostaje uznana.
 22. Przepis o spalonym nie obowiązuje oraz zabroniona jest gra wślizgiem.
 23. Stosowane będą przez sędziów kary wychowawcze od 1 do 3 min. W wypadku straty bramki, kiedy zespół gra w osłabieniu, drużyna rozpoczyna grę od środka w pięcioosobowym składzie.
  W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik będzie usunięty z boiska (czerwona kartka) i nie będzie mógł dokończyć tego spotkania, ani wystąpić w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Zespół, którego zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, gra 3 minuty w osłabieniu lub do straty pierwszego gola. Kara odsunięcia od kolejnego meczu nie obowiązuje, jeżeli czerwona kartka wyniknęła z sytuacji ratunkowej.
 24. Za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody, zespół ukarany jest odjęciem czterech punktów w tabeli.
 1. Wybierany jest najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz turnieju. Królem strzelców zostanie zawodnik, który zdobył największą liczbę bramek w sezonie zasadniczym i turnieju finałowym razem. W wypadku równej ilości bramek, zwycięża ten, którego zespół zajął wyższe miejsce w turnieju finałowym.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
 3.  Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
 4. Organizator Rozgrywek KPHLŻ nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów.
 5.  Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Rozgrywek KPHLŻ i do niego należą ostateczne decyzje.